CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Shri Desh Raj Arora

Shri Desh Raj Arora

Patron

Retired

122/142, Sarojini Nagar, Kanpur
Shri Ram Prakash Gulati

Shri Ram Prakash Gulati

Patron

Business

117/H 1/192, Pandu Nagar
Shri Subhash Makkar

Shri Subhash Makkar

President

Business

10/504, NihalKunj, Allenganj, Kanpur
Shri Vinod Khanna

Shri Vinod Khanna

Vice President

Business

3A/87,Azad Nagar, Kanpur
Shri Rajiv Soni

Shri Rajiv Soni

Manager

Business

120/100, Lajpat Nagar, Kanpur
Shri Subhash Katyal

Shri Subhash Katyal

Ex-Officio (Pradhan, Shree Sanatan Dharm Sabha)

Business

120/103, Lajpat Nagar, Kanpur
Shri Kunj Behari

Shri Kunj Behari

Ex-Officio (Pradhan Mantri, Shree Sanatan Dharm Sabha)

Business

123/433, Factory Area, Kanpur
Shri Virendra Mittal

Shri Virendra Mittal

Member

Business

125/46, L' Block, Govind Nagar, Kanpur
Shri Dhruv Kumar Ruiya

Shri Dhruv Kumar Ruiya

Member

Business

84/60, Lal Banglow Street, Kanpur
Shri Kunwar Bhan Bhatia

Shri Kunwar Bhan Bhatia

Member

Business

117/H 2/85, Kaushalpuri, Kanpur
Shri Mahesh Sama

Shri Mahesh Sama

Member

Business

Kanpur
Shri Surinder Dhawan

Shri Surinder Dhawan

Member

Business

Kanpur
Smt. Shobha Das

Smt. Shobha Das

Principal

Ex-Officio

3A/158,Azad Nagar, Kanpur
Smt. Pooja Makkar

Smt. Pooja Makkar

Teachers' Representative

Head Mistress

Kanpur
Smt. Namita Minocha

Smt. Namita Minocha

Teachers' Representative

Teacher

3A/109, Azad Nagar, Kanpur
Principal, KV, IIT

Principal, KV, IIT

Educationist (Nominated by CBSE)

Principal

Kendriya Vidyalaya, IIT,Kalyanpur, Kanpur
Principal, KV No.1, AFS

Principal, KV No.1, AFS

Educationist (Nominated by CBSE)

Principal

Kendriya Vdyalaya No.1, AFS,Chakeri,Kanpur
Shri Sanjeev Kumar Sethi

Shri Sanjeev Kumar Sethi

Parents' Representative

Kanpur
Shri Sunil Kumar Arora

Shri Sunil Kumar Arora

Parents' Representative

Kanpur
TOP